Aanmelden

Aanmelden kan via onderstaand aanmeldingsformulier. Als er nog vragen zijn kun je bellen of mailen naar de Yoga studio De Zolder.

  Algemene voorwaarden

  1. De yogalessen vinden elke week plaats. Niet in de vakanties: één week van de meivakantie, twee weken in de kerstvakantie en vier weken in augustus. Precieze data worden tijdens de les doorgegeven.
  2. Betalingen vinden vooraf plaats voor de eerste van de maand. Lesgeld graag overmaken per bank IBAN NL80 RABO 0317 547224 t.n.v. Yoga studio De Zolder o.v.v. van maand, tienrittenkaart of proeflesperiode.
  3. Iedere leerling kan drie proeflessen volgen. Als je daarna besluit door te gaan, krijg je het aanmeldingsformulier. Je inschrijving geldt voor een vaste dag in de week. In overleg kunnen gemiste lessen worden ingehaald mits er ruimte is. Lessen inhalen is een service en geen recht. Je kunt de gemiste les binnen een maand inhalen.
  4. Opzeggen kan aan het einde van de maand met inachtneming van een maand opzegtermijn.
  5. Mocht er onverhoopt een les niet doorgaan dan wordt deze verrekend of er wordt een inhaaldatum gepland.
  6. Deelname aan de yogalessen geschiedt op eigen risico. Raadpleeg indien nodig vooraf je arts/therapeut.